1
Hỗ trợ qua Facebook

ĐIỂM KIỂM TRA CÁC LỚP TIẾNG PHÁP

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ VIET-EDU
ĐIỂM KIỂM TRA CÁC KHÓA HỌC TIẾNG PHÁP 

 
BẢNG ĐIỂM KIỂM TRA GIỮA KHÓA
TÊN LỚP: P8.2 – PHÁP A1.1

Ca học: Tối 3/5/CN (18h00 - 20h00)
Địa điểm học: P5C1
GV: Nguyễn Thị Bé Anh

 
STT HỌ VÀ TÊN ĐIỂM KỸ NĂNG ĐIỂM
TRUNG BÌNH
NHẬN XÉT CHUNG
Nghe Nói Đọc Viết
1 Vũ Mai Phương 7 5 8 7 6.75 Chăm học, tiếp thu nhanh
2 Bùi Thị Kim Chi 7 6 7 6 6.5 Đi học đều, chú ý học, cần phát huy
3 Đỗ Thị Mai Trà 5 5 7 8 6.25 Tiếp thu nhanh, hăng hái phát biểu bài
4 Dương Hà Trang 6 5 7 6 6 Chăm chỉ, chú ý nghe giảng, tiếp thu bài tốt
5 Bùi Thị Ngọc Diệp 7 5 6 6 6 Có cố gắng, chăm chỉ và dành nhiều thời gian học Tiếng hơn
 
BẢNG ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KHÓA
TÊN LỚP: P8.2 – PHÁP A1.1

Ca học: Tối 3/5/CN (18h00 - 20h00)
Địa điểm học: P5C1
GV: Nguyễn Thị Bé Anh

 
STT HỌ VÀ TÊN ĐIỂM KỸ NĂNG ĐIỂM
TRUNG BÌNH
NHẬN XÉT
Nghe Nói Đọc Viết
1 Vũ Mai Phương 7 7 8 7 7.25 Chăm học, tiếp thu nhanh
2 Bùi Thị Kim Chi 8 7 8 7 7.5 Đi học đều, chú ý học, cần phát huy
3 Đỗ Thị Mai Trà 7 7 8 9 8 Tiếp thu nhanh, hăng hái phát biểu bài
4 Dương Hà Trang 8 7 9 8 8 Chăm chỉ, chú ý nghe giảng, tiếp thu bài tốt
5 Bùi Thị Ngọc Diệp 9 8 8 8 8.25 Tiến bộ rõ rệt, tiếp thu bài tốt, đi học đều
 
 
BẢNG ĐIỂM KIỂM TRA GIỮA KHÓA 
TÊN LỚP: P8.1 – PHÁP A1.1
Ca học: Thứ 7+Chủ nhật (14h30 – 16h30)
Địa điểm học: P5C1
GV: Nguyễn Thị Bé Anh

 
STT HỌ VÀ TÊN ĐIỂM KỸ NĂNG ĐIỂM
TRUNG BÌNH
NHẬN XÉT CHUNG
Nghe Nói Đọc Viết
1 Vũ Dương Minh Quân 8 6 7 7 7 Tiếp thu nhanh, chú ý nghe giảng, chăm học
2 Trần Ngọc Sơn 7 5 8 6 6.5 Đọc tốt, cần phát huy kỹ năng nói
3 Đoàn Thị Thu Lan 6 5 7 7 6.25 Chăm chỉ học, hăng hái phát biểu bài
4 Nguyễn Thị Thu Hương 6 5 8 5 6 Chăm học, kỹ năng đọc tốt
5 Nguyễn Tuấn Tú 7 5 7 5 6 Chăm học, cần cố gắng hơn

BẢNG ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KHÓA
TÊN LỚP: P8.1 – PHÁP A1.1

Ca học: Thứ 7+Chủ nhật (14h30 – 16h30)
Địa điểm học: P5C1
GV: Nguyễn Thị Bé Anh

 
STT HỌ VÀ TÊN ĐIỂM KỸ NĂNG ĐIỂM
TRUNG BÌNH
NHẬN XÉT
Nghe Nói Đọc Viết
1 Vũ Dương Minh Quân 8 8 7 7 7.5 Tiếp thu nhanh, chú ý nghe giảng, chăm học
2 Trần Ngọc Sơn 8 7 8 9 8 Đọc tốt, cần phát huy kỹ năng nói, viết
3 Đoàn Thị Thu Lan 7 9 9 8 8.25 Chăm chỉ học, hăng hái phát biểu bài
4 Nguyễn Thị Thu Hương 9 8 9 8 8.5 Chăm học, kỹ năng nghe, đọc tốt
5 Nguyễn Tuấn Tú 9 8 9 9 8.75 Đi học đều, chăm chỉ, tiếp thu bài tốt

 

Đăng ký lớp học